Третият държавен съд (1919-1923 г.) и военните задължения, формирани от българското правителство в периода 1915-1918 г.
Публикувана във Военноисторически сборник, 2012, кн. 4, с. 115 – 124.

доц. Евгени В. Костов

Резюме: В статията има два акцента. Първо, най-общо се разглежда  проблемът за конституционната  министерска наказателна отговорност в България в периода  след Освобождението до края на 20-те години на ХХ век.  Второ,  след проследяване хронологията  около натрупването на колосален външен дълг на България към Германия по време на Първата световна война, се отразява и коментира работата на Третия държавен съд (1919 – 1923 г.)  в тази връзка. Авторът предлага известно преосмисляне на законосъобразността на 200-милионния заем, договорен от България през 1915 г., в посока, реабилитираща отделни действия на радослависткия кабинет.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук