ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИКАТА В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ 1919-1939

Публикувана в: Книга, Издателски комплекс на УНСС, 2014

д-р Марко Димитров

Резюме: В тази книга се изследва ролята на държавата в икономическото развитие на България в периода между двете световни войни. Това е време на остри политически противопоставяния, съпътствани със значителни икономически трудности и сложни външнополитически отношения. В такива условия България продължава да се приближава до общоевропейските ценности, процес който започва още след освобождението от османска власт, в последните десетилетия на XIX век и в края на 30-те години на ХХ в. има значителни постижения в тази посока. Периодът между двете световни войни да българите е период на „бялото и черното”, на „лявото и дясното”, на традицията и нейното отхвърляне – време на контрастите. Такава е и общата картина на икономическото развитие и икономическата политика на държавата.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук