ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ЗАКОНЪТ ЗА НАСЛЕДСТВОТО
ОТ 1890г. И СЪСТОЯНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Публикувана в: 1300 години от Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) и възстановяването на българската държавност, С., УИ „Стопанство”, 2008, с. 223-230.

д-р Марко ДИМИТРОВ

Резюме: В материала се разкрива накратко историята на създаването  на Закона за наследството в България (прие от народно събрание през 1890 г.). Разкриват се проблемите, които се появяват от неговото прилагане върху състоянието на поземлената собственост и опитите на няколко правителства на ги отстранят или да намалят тяхното действие.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук