ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

Автори –  Колектив

д-р  Марко ДИМИТРОВ —  Създаването на Погасителната каса през 1934 г. и проблемът със задълженията на населението в България  стр. 197

Публикувана в: Известия на Българското историческо дружество(с редколегия), т. 41, с., Институт за исторически изследвания, 2011, 197-213.

Резюме: В статията се разглежда историята на създаването на особена институция в годините на Голямата депресия (световната стопанска криза 1929-1934) в България – Погасителната каса. Институцията има ролята на посредник в разрешаването на един от най-острите проблеми в българската икономика и банковата система – проблемът със задълженията. Прави се изводът, че това е една от най-успешните общи стъпки на два кабинета – този на Народния блок и кабинета на Военния съюз в борбата с кризата.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук