ПРИЕМСТВЕНОСТ И ПРОМЕНИ В СТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА  ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАБИНЕТИТЕ НА НАРОДНИЯ БЛОК И ВОЕННИЯ СЪЮЗ

(юни 1931–януари 1935 г.)

д-р Марко ДИМИТРОВ

Резюме: В тази статия се прави съпоставка между антикризисната стопанска политика на правителството на Народния блок (1931-1934 г.) и двата кабинета на Военния съюз (май 1934 – януари 1935; януари – април 1935). Показват се приемствеността в тази политика, като по този начин се променя в голяма степен тезата в българската историография, че главната причина за преврата на 19 май 1934 г. е неуспешната борба на правителството на Народния блок с пораженията от Голямата депресия върху българската икономика.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук