ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (1979-1944 г.)

(конституционната рамка на българската икономика)

Публикувана в: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, С., Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 236-243.

д-р Марко ДИМИТРОВ

Резюме: В статията се разглежда Търновската конституция от гледна точка на влиянието на нейните постановления върху последващото икономическо развитие на България до 1944 г. Показана е връзката между модела на държавно устройство и практическото управление на страната, специално в сферата на икономиката. Изяснена е ролята на монарха, на парламента и правителството в тази посока. Проследени са ефектите от „козметичната“ промяна на основния закон през 1911 г. в периода между двете световни войни. На тази основа се прави извод, че след 1919 г. конституцията е негласно, но единодушно суспендирана от всички участници в политическия живот в България.

Отворете публикацията в pdf-формат от тук