НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

ПАЗАРИ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТ
Великотърновски униветситет „Св.св.Кирил и Методий“ – В.Търново, 25 – 26 септември 2020 г.

П Р О Г Р А М А

25.09.2020 г.

РЕГИСТРАЦИЯ
09,00–10,00 ч., зала Европа, Ректорат на ВТУ

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

зала Европа

Ректорат на ВТУ

Модератор: проф. д.и.н. Пенчо Пенчев
10,00–12,00 ч.

ОТКРИВАНЕ

10,00–10,15 ч.

 

10,15–10,35 ч.

проф. дин Иван Русев – ИУ – Варна

Национален пазар преди националната държава. Има ли български национален пазар преди Освобождението от 1878 г.?

10,35 – 10,55 ч.

проф. д-р Красимира Мутафова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Развитие на пазарните отношения в каза Хоталич през XVI-XVII век (по данни на османски регистри от периода)

10,55 – 11,15 ч.

доц. д-р Маргарита Маринова – МВБУ – Ботевград

Личността, обществото и държавата като фактори за икономическия напредък на България в идейното кредо на списание „Промишленост“ 1887-1890 г.

11,15–11,35 ч.

проф. дин Милко Палангурски – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Десятъкът от 1900 т. – между политиката и реалностите на бюджета

11,35–12,00 ч.
Дискусия

ОБЯД
12,00–14,00 ч.

Отворете пълния текст на Програмата