На 25 – 26 септември 2020 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе Петата годишна научна конференция на Центъра за стопанско-исторически науки на тема „Пазари, общество, власт“. Любезни домакини и съорганизатори на научния форум бяха както самият Великотърновски университет, така и неговият Исторически факултет. В научната проява със свои доклади участваха 27 университетски преподаватели, учени от институти и музейни специалисти от УНСС, ВТУ, Икономически университет – Варна, УниБИТ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Международно висше бизнес училище – Ботевград, Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов, Истанбулски университет, Нов български университет (НБУ), Тракийски университет – Стара Загора, Институт за исторически изследвания при БАН, Регионален исторически музей (РИМ) – В. Търново, РИМ – Силистра, ИМ – Омуртаг. Одобрените след рецензиране материали от конференцията ще бъдат публикувани като статии в Том 5-ти на „Известия на ЦСИИ”, който предстои да излезе от печат до края на 2020 г.

         При откриването на конференцията бе връчена на проф. д.и.н. Иван Русев грамота по повод получената от него Награда на ЦСИИ за принос към стопанско-историческите изследвания. Проф. Русев изнесе пленарен доклад на тема: „Национален пазар преди националната държава. Има ли български национален пазар преди Освобождението от 1878 г.?”.