Център за стопанско-исторически изследвания

Фондация „Евлогий и Христо Георгиеви“

Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

организират

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

ДИЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО
която ще се проведе на 23 – 24 септември 2022 г. в град Карлово

Пленарен доклад: Проф. Шевкед Памук

Босфорски университед – Истамбул,

„The Rise of States and State Capacity in Europe and the Developing Countries since 1500“

09:00–10:00 ч. Регистрация на участниците в конференцията
(Малка зала на Културен дом – Карлово)

Отворете пълния текст на Програмата