Център за стопанско-исторически изследвания

и

Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

организират

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

ФАКТОРИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА
която ще се проведе на 29 – 30 септември 2023 г. в град Велико Търново

09:00–10:00 ч. Регистрация на участниците в конференцията
(Зала Европа)

Отворете пълния текст на Програмата