На 29 и 30 септември 2023 г. във Великотърновския университет се проведе Осмата годишна научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания, на която бяха представени 40 качествени доклада на учени и университетски преподаватели от над двадесет научни институции: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УНСС, Икономически университет – Варна, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, УниБИТ – София, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Международно висше бизнес училище – Ботевград, Аграрен университет–Пловдив; Институт по балканистика с Център по тракология при БАН, Кирило-Методиевистки научен център при БАН, Институт за исторически изследвания при БАН; Регионален исторически музей (РИМ)–Силистра, РИМ–Велико Търново, РИМ–Габрово, РИМ–Пловдив, Исторически музей „Искра“–Казанлък, Исторически музей– Омуртаг и др. Следва редактирането на том 8-ми на „Известия на ЦСИИ“ – индексирано издание в SCOPUS и в други световноизвестни бази данни.