Покана за участие в научна конференция на тема: ДИЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО 23 – 24 септември 2022 г., Карлово

П О К А Н А за участие в научна конференция на тема ДИЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО 23 – 24 септември 2022 г., Карлово          Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ), Фондация „Евлогий и Христо Георгиеви“ и Исторически факултет при...

Пета годишна научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания 2020

          На 25 – 26 септември 2020 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе Петата годишна научна конференция на Центъра за стопанско-исторически науки на тема „Пазари, общество, власт“. Любезни домакини и съорганизатори на научния...